euronews_icons_loading
نخستین برف زمستانی پناهجویان را در غرب بوسنی زمین‌گیر کرد

گروهی از پناهجویان از کشورهای خاورمیانه، شرق آسیا و آفریقا در سرمای شدید و برف و بوران غرب بوسنی گرفتار شده اند. این پناهجویان بدون حمایت دولتی در جنگل‌های حاشیه شهر کوچک ولیکا کلادوشا در غرب جمهوری بوسنی و هرزگوین، با نایلون و شاخه درختان برای خود چادرهای موقتی درست کرده اند. آتش شاخ و برگ درختان، تنها وسیله گرمایش آن‌ها است.

مرحله بعدی سفر به سوی غرب اروپا، ورود به کروواسی، یکی از شرقی‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا است. پلیس کروواسی به رفتار خشونت‌بار با پناهجویان مشهور است.

در دوره جنگ داخلی یوگسلاوی (سابق) میلیون‌ها نفر از مردم بالکان آواره شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح