خبر فوری

2020-12-20

NASA/JPL-Caltech
پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مراسم گرامیداشت سربازان کشته شده در جنگ قره باغ