خبر فوری
euronews_icons_loading
سوئیس؛ جایی که جادوی هنر مکانیک به اشیاء جان می‌بخشد

ساعت‌سازی و هنر مکانیک از جمله ویژگی‌های صنعت و هنر کشور سوئیس است که دسامبر گذشته در میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسید. در ویدئو کارگاهی در «سنت کروا» واقع در سوئیس به تصویر کشیده شده که در آن با استفاده از هنر مکانیک به اشیا جان بخشیده می‌‌شود. در این تصاویر اشیایی به شکل پرنده و یا چشم‌ و اعضای بدن دیده می‌شود که بواسطه این هنر جان می‌گیرند.

مطالب بیشتر از بدون شرح