خبر فوری

2021-02-03

Juan Karita
وزیر دفاع ترکیه در جمع فرماندهان ارتش در شمال سوریه