euronews_icons_loading
تصاویری از بارش برف در کشورهای اروپایی

بارش برف اغلب کشورهای اروپایی را سفید پوش کرد.

ورود یک جبهه هوای سرد و ابر به شمال و مرکز اروپا، کشورهای این منطقه را با برف و سرما مواجه کرد.

در آلمان و هلند بارش برف باعث اختلال در حرکت قطارها شده است. در فرانسه نیز وضعیت مشابهی برقرار است و حرکت خودروها در خیابان‌ها با مشکلاتی همراه شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح