euronews_icons_loading
موج سرما در جمهوری چک؛ صخره‌نوردی جای خود را به یخ‌نوردی داد

گروهی از صخره نوردان همزمان با موج سرما در جمهوری چک یکی از صخره های محل تمرین خود در روستای ویر را به آبشاری یخ زده تبدیل کردند.

آنها با انتقال آب رودخانه ای در نزدیکی محل تمرین خود امکان یخ نوردی به جای صخره نوردی را پدید آوردند. آب رودخانه بر روی این صخره که ارتفاع آن به ۲۰ متر می رسد یخ زده است.

دمای هوا در روستای ویر در طول شب به کمتر از ۱۰ درجه زیر صفر رسیده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح