euronews_icons_loading
پنج هزار نفر در کنسرت واقعی راک در بارسلون

بیش از پنج هزار از طرفداران موسیقی راک، با دادن آزمایش کرونا و غربالگری در روز اجرا، به سالن موسیقی راک رفته و روز شنبه پس از ماه‌ها از یک اجرای واقعی لذت بردند. برگزارکنندگان با این حال ماسک‌های با کیفیتی را به تماشاچیان داده و از آنها خواستند که در تمام مدت اجرا آن را روی دهان و بینی خود نگه دارند. به این ترتیب فرصتی برای آزمایش برگزاری رویدادهای فرهنگی در میانه بحران کرونا به وجود آمد.

مطالب بیشتر از بدون شرح