خبر فوری
euronews_icons_loading
آموزش نظامی کودکان در مکزیک برای مقابله با باندهای تبهکار

کودکان روستایی در جنوب غربی مکزیک در کنار افراد بزرگسال رژه نظامی می دهند.

این کودکان در کنار گروهی از بزرگسالان این روستا برای مبارزه و دفاع از خود در مقابل باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر آموزش نظامی می بینند. این روستا آیاهوالتامپا نام دارد.

یکی از بزرگسالان این روستا که در تشکیل این گروه نقش داشته است به خبرنگاران می گوید کودکش توسط قاچاقچیان گروگان گرفته شده و ناپدید شده است. وی دلیل اصلی تشکیل گروه را دفاع از جان کودکان عنوان می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح