euronews_icons_loading
شادمانی در فرودگاه در روزهای کرونایی؛ وقتی اولین پرواز به زمین می‌نشیند

اولین هواپیمای مسافربری که از استرالیا به پرواز در آمده بود روز دوشنبه ۱۹ آوریل در نیوزیلند و پس از برچیده شدن مقرارت قرنطینه اجباری بین دو کشور، بر باند فرودگاه نشست تا خانواده‌ها و آنهایی که از هم دور افتاده بودند همدیگر را به آغوش بکشند. خبر حذف قرنطینه اجباری مسافران و از سرگرفته شدن پروازها خبر خوشی نیز برای گردشگران هر دو کشور است.

مطالب بیشتر از بدون شرح