euronews_icons_loading
هند با ۳۱۵ هزار مبتلای روزانه به کرونا رکورد جهانی بیشترین ابتلا در یک روز را ثبت کرد

هند با ۳۱۵ هزار مبتلای روزانه به کرونا رکورد جهانی بیشترین ابتلا در یک روز را ثبت کرد. کسب این رکورد جهانی در حالی است که بیمارستان های دهلی نو نسبت به مرگ بیماران به دلیل کمبود اکسیژن هشدار می‌دهند.

نظام بهداشتی-درمانی هند که از گذشته با کسری بودجه مواجه بوده، به دنبال موج دوم همه گیری بیماری ویرانگر کرونا به پایان ظرفیت خود رسیده است. برگزاری تجمعات هم‌زمان با «دو جهش ویروس»، دلیل اصلی موج دوم ابتلا به کرونا ذکر شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح