euronews_icons_loading
کودکان غزه به احترام قربانیان جنگ اخیر در ویرانه‌های شهر شمع روشن کردند

کودکان فلسطینی در ویرانه‌های شهر غزه، یاد قربانیان بمباران اسرائیل را با روشن کردن شمع زنده نگاه داشتند. اسرائیل و حماس پس از ۱۱ روز جنگ، آتش‌بس اعلام کردند.

در این جنگ یازده روزه نام بیش از ۶۶ کودک فلسطینی در میان ۲۴۸ قربانی اهالی غزه دیده می شود.

راکت‌های پرتاب شده حماس در جریان این جنگ نیز جان ۱۲ اسرائیلی از جمله یک کودک را گرفتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح