euronews_icons_loading
کمک زوج سلطنتی بریتانیا به داوطلبان توزیع غذا به افراد محروم و آسیب پذیر

شاهزاده ویلیام و همسرش کیت میدلتون اخیراً به گروه داوطلبان «سیخ سانجوگ» در تهیه غذا برای افراد آسیب پذیر و فقیر در ادینبورگ اسکاتلند پیوستند و تلاش فراوانی برای درست کردن چاپاتی ها انجام دادند. زوج سلطنتی بریتانیا در آشپزخانه کاخ Holyroodhouse، محل اقامت رسمی ملکه در ادینبورگ، به این گروه پیوستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح