euronews_icons_loading
تصاویری از فرانسه؛ مهاجران بی‌خانمان در برابر شهرداری پاریس خیمه زدند

مهاجران بی‌خانمان در پاریس، پایتخت، روز جمعه در حرکتی نمادین و برای جلب توجه مسئولان به بی‌سرپناهی خود، در برابر ساختمان شهرداری مرکزی این شهر، حدود ۲۵۰ چادر برپا و شب را در آن سر کردند. اغلب مهاجران بی‌خانمانی که به همت سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران و پناهجویان در برابر شهرداری پاریس چادر زدند، خانواده‌هایی از کشورهای شمال آفریقا بودند. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران و احزاب چپ‌گرای فرانسه خواستار تغییر قوانین مربوط به مهاجرت و پناهندگی در این کشور هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح