euronews_icons_loading
تصاویر هوایی از نجات مهاجران غیرقانونی در دریا

گارد ساحلی بریتانیا روز دوشنبه ده‌ها مهاجر غیرقانونی را که در دریا سرگردان شده بودند نجات داد. این افراد تلاش می‌کردند از طریق دریا خود را از اروپا به بریتانیا برسانند. 

به گفته پلیس، قایق بیش از ظرفیت سرنشین داشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح