خبر فوری
euronews_icons_loading
خانهٔ اعجازآمیز از گدازه‌ها در امان ماند

تصاویر پهپادی خانه‌ای را در لاپالما، بخشی از جزایر قناری اسپانیا، نشان می‌دهند که گرچه مدتی است در محاصرهٔ گدازه‌های آتشفشانی قرار گرفته، اما مانند خانه‌های پیرامونش نسوخته است.

رسانه‌های اسپانیایی این خانه را که متعلق به یک زوج سالخوردهٔ دانمارکی است خانهٔ اعجازآمیز نامیده‌اند.

فعالیت اخیر آتشفشان کومبره وییِخا در جزایر قناری علاوه بر گدازه‌ دود و گازهای سمّی بسیار در هوا پراکنده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح