euronews_icons_loading
تصاویری از هجوم شهروندان افغانستان برای دریافت گذرنامه

حکومت طالبان از دو روز پیش روند صدور گذرنامه را از سر گرفته و روزانه مردم زیادی در کابل، پایتخت افغانستان برای دریافت گذرنامه خود در برابر اداره مربوطه صف می‌کشند. در میان این افراد دانش‌آموزان، دانشجویان، افرادی که می‌خواهند برای درمان به خارج از کشور بروند و بسیاری دیگر از شهروندانی که برای فرار از حکومت طالبان در پی مهاجرت هستند، دیده می‌شوند. عالم گل حقانی، سرپرست اداره گذرنامه می‌گوید که روزانه بین ۵ تا ۶ هزار گذرنامه برای متقاضیان صادر می‌شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح