euronews_icons_loading
ادامه فوران آتشفشان در لاپالمای جزایر قناری

آتشفشان کومبره ویه‌خا در جزایر قناری صبح شنبه، پس از تقریبا سه هفته فوران مداوم، همچنان به صورت فعال از خود گدازه بیرون می‌دهد.

فوران دوباره این آتشفشان باعث شده رودی از گدازه‌ها به سمت اقیانوس اطلس حرکت کند. مقام‌های محلی می‌گویند تاکنون بیش از ۸۰۰ ساختمان از ابتدای فوران این کوه آتشفشانی، تخریب شده و حدود ۶ هزار نفر از ساکنان هم این جزیره را ترک کرده‌اند.

مسئولان در خصوص احتمال انتشار گازهای سمی، وقوع انفجار و همچنین افزایش سطح امواج در دریا هشدار داده‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح