euronews_icons_loading
تصاویری از مراسم تاپاله بازی هندوها در پایان جشنواره دیوالی

ده‌ها پرو آیین هندو در روستای «گوماتاپورا» واقع در جنوب هند در پایان جشنواره پنج‌روزه «دیوالی»، مراسم سنتی پرتاب پِهِن و تاپاله گاوی را برگزار کردند. پیش از آغاز این مراسم، پِهِن و تاپاله لازم از خانه‌های گاوداران جمع‌آوری و با گاری به محوطه باز معبد هندوها در این روستا منتقل می‌شود. سپس مردان هندوی این روستا با ورود به محوطه پِهِن‌ها و تاپاله‌های تلنبار شده، به یکدیگر مشتی از مدفوع تازه گاو پرتاب می‌کنند. سالانه گروهی از گردشگران با هدف مشاهده این مراسم سنتی به روستای گوماتاپورا سفر می‌کنند. شبیه این مراسم در اسپانیا نیز با نام «لا توماتینا» برگزار می‌شود که در آن شرکت‌کنندگان به سمت یکدیگر گوجه‌فرنگی پرتاب می‌کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح