euronews_icons_loading
افروختن ۶۰۰۰ شمع در برلین در همبستگی با پناهجویان گرفتار در مرز بلاروس و لهستان

در حالی که سرمای زمستان بر وخامت اوضاع پناهجویان گرفتار در مرز بلاروس و لهستان افزوده است، چندین سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق مهاجران در کنار مردم عادی در برلین، پایتخت آلمان با همنوعان گرفتار خود ابراز همبستگی کردند.

آنها با افروختن بیش از ۶۰۰۰ عدد شمع سعی کردند به طور نمادین این پناهجویان گرفتار را که تعداد زیادی کودک و زن هم در بین آنها وجود دارند «گرم» کنند.

فعالان حقوق پناهجویان که در مقابل بوندستاگ (پارلمان آلمان) جمع شده بودند از رهبران سیاسی کشورشان خواستند زمینه پذیرفتن شمار بیشتری از این پناهجویان را فراهم کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح