euronews_icons_loading
معترضان در جزیره مارتینیک فرانسه جایگاه سوخت را به آتش کشیدند

معترضان خشمگین در جزیره مارتینیک فرانسه در جریان اعتراض به محدودیت های کرونایی به یک جایگاه سوخت رسانی و یک دفتر پستی خساراتی وارد کردند. چندین هفته است که این جزیره در دریای کاراییب که جزو قلمرو فرانسه محسوب می شود دستخوش ناآرامی و خشونت شده است.

گوادلوپ، یکی دیگر از جزایر فرانسه در حوزه کارائیب هم ناآرام است. کادر درمان و بسیاری از ساکنان به اجباری بودن گواهینامه واکسیناسیون معترضند. تنها در روز شنبه حدود ۲ هزار نفر به خیابان‌های مرکز این جزیره آمده بودند. انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه و همچنین اوج گیری ناآرامی‌ها موجب شده تا پاریس بیش از پیش برای اعطای «خودمختاری» به جزایر فراسرزمینی خود در آنسوی اقیانوس اطلس تحت فشار باشد.

مطالب بیشتر از بدون شرح