euronews_icons_loading
تصاویری از کارناوال داکار و تنوع فرهنگی سنگال

صدها نفر از چندین گروه قومی سنگال برای دومین دوره از جشنواره بزرگ داکار در خیابان‌های پایتخت رژه رفتند. این رویداد در سال ۲۰۱۹ آغاز شد که هدف آن بزرگداشت غنای فرهنگی سنگال است. این رویداد در سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شد و امسال بار دیگر از سر گرفته شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح