euronews_icons_loading
ازدحام پهپادها آسمان را روشن می کند

پانصد پهپاد برنامه ریزی شده اند تا با پرواز همزمان بر فراز جزیره آب‌های آبی دبی تصاویر سه بعدی بزرگتر از حد معمول را در آسمان ایجاد کنند. تیم‌های بازاریابی از این تکنولوژی برای انتقال پیام به گستره وسیعی از مخاطبان در یک شهر استفاده می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح