euronews_icons_loading
تصاویری از آتش سوزی در بزرگترین تالاب آرژانتین

آتش سوزی در بزرگترین تالاب آرژانتین موجب تلف شدن تعداد زیادی از حیوانات شد. در این آتش سوزی که روز جمعه رخ داد، حدود ۸۰۰ هزار هکتار از تالاب ایبرا طعمه آتش شدند و حیوانات بسیاری نیز تلف شدند. بسیاری از حیوانات در اثر شعله‌های آتش و دود مسموم و تلف شدند، شماری دیگر نیز به هنگام فرار از آتش در جاده ها زیر گرفته شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح