euronews_icons_loading
تصاویر انبوه پناهجویان اوکراینی در ایستگاه قطار برلین

این روزها تقریبا هر یک ساعت در میان، یک قطار مملو از پناهجویان اوکراینی که از جنگ در کشورشان می‌گریزند از مسیر لهستان وارد ایستگاه مرکزی قطار برلین، پایتخت آلمان، می‌شوند. این قطارهای ویژه با نزدیک به یک هزار مسافر از مرز اوکراین و لهستان عازم آلمان می‌شوند، مسافرانی که اغلب آنها مادران و کودکان اوکراینی هستند. تهاجم روسیه به اوکراین امروز پنجشنبه ۱۷ مارس وارد ۲۲ امین روز خود شده است و تا به امروز بیش از ۳ میلیون نفر از اوکراین گریخته‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح