euronews_icons_loading
green peace

فعالان گروه صلح سبز در محوطه سومین راکتور در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای فلانویل فرانسه، به نامزدهای ریاست جمهوری در این کشور که حامی استفاده از انرژی اتمی هستند، اعتراض کردند. یکی از بنرهایی که آنان در دست داشتند این عبارت را در خود داشت: «نه به انرژی فسیلی، نه به انرژی اتمی بلکه صلح». 

ساخت سومین راکتور این نیروگاه از سال ۲۰۰۷ میلادی شروع شده و در طول سالیان هزینه آن از ۳.۳ میلیارد یورو به هنگام آغاز پروژه  به ۱۲.۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. نیروگاه هسته‌ای فلانویل واقع در غرب فرانسه در سال ۱۹۸۶ آغاز به کار کرد. این نیروگاه اتمی در سال ۲۰۰۵ میلادی ۴ درصد الکتریسته مورد نیاز فرانسه را تامین می‌کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح