euronews_icons_loading
متروی خارکیف

مردم در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین یک ماه است که به دلیل گلوله‌باران در مترو زندگی می‌کنند.

ساختمان‌ها در این شهر بندری ویران شده و خیابان‌ها متروکه شده است. پهپادهای روسی دائما بر فراز منطقه پرواز می‌کنند و این شهر به صورت کامل محاصره شده است.

در میان افرادی که در زیرزمین‌ها گرفتار شده‌اند، زنان، کودکان و افراد مسن بسیاری دیده می‌شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح