euronews_icons_loading
شبیه‌خوانی مصائب مسیحیان در عید پاک

مسیحیان سراسر جهان و به‌ویژه کاتولیک‌ها روز شنبه و یکشنبه مراسم شبیه‌خوانی مصائب مسیح را در خیابان‌ها برگزار کردند. جوانان برگزیده، ازونزوئلا گرفته تا لبنان تاج خار بر سر و صلیب بر دوش، در نقش عیسای ناصری ظاهر می‌شوند تا ذکر مصیبت آخرین روزهای حیات پیامبر منتقد سرزمین مقدس را به نمایش درآورند. 

مراسم عید پاک، برخلاف دیگر اعیاد مسیحیان همچنان شمایلی عزادارانه دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح