euronews_icons_loading
هلند

خانواده سلطنتی هلند با سفر به ماستریخت در جشن روز پادشاه شرکت کرد. ویللم الکساندر، پادشاه هلند، را در این سفر که با اتوبوس انجام شد، ملکه ماکسیما، دخترانش، پرنسس لورنتین، شاهزاده کنستانتین و برنهارد همراهی کردند. آنها با استقبال گروه‌های موسیقی مواجه شدند و همزمان با اجرای دی جی لوکاس و استیو همراه با حاضران در جشن به رقص و پایکوبی پرداختند. گروه رقصی نیز با لباس های زرد و آبی که نماد اوکراین است، در این جشن اجرای برنامه داشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح