euronews_icons_loading
 ISRAEL

آژیرهای خطر صبح پنجشنبه ۲۸ آوریل در سراسر اسرائیل به صدا درآمد. همزمان، عابران پیاده از حرکت ایستادند و سواره‌ها نیز خودروهای خود را متوقف کردند و از آن خارج شدند تا آنها به قربانیان هولوکاست ادای احترام کنند. بدین ترتیب، مراسم روز یادبود قربانیان نسل‌کشی یهودیان از سوی حکومت نازی‌ها در آلمان آغاز شد؛ مراسمی که در طول روز با برگزاری تجمع در کنار بنای یادبود هولوکاست و گردهمایی نمایندگان در پارلمان ادامه می‌یابد. هنوز ۱۶۵ هزار بازمانده هولوکاست در اسرائیل زندگی می‌کنند، جمعیتی رو به کاهش ولی همچنان مورد احترام.

مطالب بیشتر از بدون شرح