euronews_icons_loading
نقاشی هنرمند عراقی روی دیوارهای بغداد

یک هنرمند عراقی به نام وجدان الماجد در قالب یک پروژه که از سوی شهرداری بغداد تعریف شده است، دیوارهای این شهر را نقاشی می‌کند.

این ۱۵ دیوارنگاره قرار است تصاویری از چهره‌های برجسته و پیشگامان عرصه‌های معماری، شعر، نقاشی و روشنفکری عراق و دیگر کشورهای جهان را در خیابان‌های پایتخت به تصویر بکشند.

زها حدید معمار برجسته عراقی، جواد سلیم نقاش نوگرای این کشور و همین‌طور مادر ترزا شماری از شخصیت‌های به نقاشی درآمده از این هنرمند هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح