euronews_icons_loading
NFT

قرار است هر شب در ماه می، صفحه‌های نمایش در مرکز شهر مادرید پخش تبلیغات را متوقف کنند تا به بوم‌های دیجیتالی تبدیل شوند تا مجموعه‌ای از آثار هنری ان اف تی را نشان دهند.

این تنها یکی از رویدادهایی است که  در جریان جشنواره هنر دیجیتال شهری مادرید در پایتخت اسپانیا رخ می دهد.

هدف این رویداد بسط دامنه هنر دیجیتال فراتر از صفحات نمایش و تصویر آینده شهرها از طریق معماری آنهاست.

مطالب بیشتر از بدون شرح