محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویولن اول ارکستر فیلارمونیک وین یک زن جوان بلغار است

ویولن اول ارکستر فیلارمونیک وین یک زن جوان بلغار است
نگارش از Euronews

“ هرگز تصور نمی کردم رویایم به حقیقت بپیوندد و در سمت ویولن اول در ارکستر فیلارمونیک وین قرار بگیرم.”

“البنا دانیلووا ، یک ویولونیست قابل، یک سولیست و یک نوازنده ارکستر مجلسی است. نصمیم ما برای انتخاب او، یک تصمیم هنری بود”.

بخش های بیشتری از برنامه موزیک دراین باره را در این ویدئو ببینید.