محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مسائل بسیاری می توان از چین آموخت

مسائل بسیاری می توان از چین آموخت
نگارش از Euronews

مصاحبه با ژان کارلوس پِلیکانو، رئیس برنامۀ “اِراسموس موندوس”.