محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پخش اپرای رونالدو ویلازون از جشنوارۀ وِربیه (VERBIER)

پخش اپرای رونالدو ویلازون از جشنوارۀ وِربیه (VERBIER)
نگارش از Euronews

اجرای خوانندۀ مشهور اپرا و ستارۀ جشنوارۀ وِربیه، رونالدو ویلازون را در Euronews.com/musica تماشا کنید. مارک مینوکووسکی، یکی از بزرگترین رهبران ارکستر جهان، رونالدو ویلازون را در این اجرا همراهی کرده و رهبری ارکستر وِربیه را برعهده دارد. یک دیدار استثنایی با ترکیبی از صمیمیت و استعداد.

Minkowski, Villazón : Weill, Mozart, Beethoven on medici.tv.