محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«هزارتوی سکوت» در فرانکفورت پس از آلمان نازی

«هزارتوی سکوت» در فرانکفورت پس از آلمان نازی
نگارش از Euronews

فیلم «هزارتوی سکوت» ساخته جولیو ریچارلی نشان می دهد مردم آلمان چگونه با جنایات رژیم نازی مواجه می شوند. ماجرای فیلم سال ۱۹۵۸، در شهر فرانکفورت آلمان غربی و پس از جنگ جهانی دوم می گذرد.

یک وکیل جوان اسنادی را کشف می کند که نشاندهنده مسئولیت بعضی از شخصیتهای معروف در جنایت های بازداشتگاه آشویتس و تبانی برای پنهان کردن این حقایق است.

پیام درونی و اصلی فیلم تضاد بین دو گروه است، کسانی که می خواهند تحت عنوان مصالحه و آشتی ملی گذشته را فراموش کنند و کسانی که در جستجوی دادخواهی و عدالت هستند.

فیلم همچنین نشان می دهد که تنها جامعه آلمان نیست که می خواهد گذشته را فراموش کند، بلکه مقابله با نازی و زدودن آثار جنایات آنها دیگر در فهرست اولویت های آمریکا قرار ندارد.

فیلم جولیو ریچارلی، کارگردان ۴۹ ساله ایتالیایی – آلمانی اگرچه در گروه فیلم های کلاسیک مربوط به آلمان نازی قرار ندارد، اما با ساختار دلهره آور، فیلمی تاثیرگذار است.