محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دو ترانه پرفروش جدول موسیقی بریتانیا و آمریکا

دو ترانه پرفروش جدول موسیقی بریتانیا و آمریکا
نگارش از Euronews