محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همکاری منحصر به فرد چچیلیا بارتولی با دو کارگردان

همکاری منحصر به فرد چچیلیا بارتولی با دو کارگردان
نگارش از Euronews

<p>در این ویدئوی پخش نشده از مصاحبه ها با جنبه هایی از همکاری منحصر به فرد چچیلیا بارتولی با موشه لایزر و پاتریس کوریه، کارگردانان اپرا آشنا می شویم. او با این کارگردانان چندین کار مشترک انجام داده است که از میان آنها می توان به «نورما» و «جولیوس سزار در مصر» اشاره کرد.</p>