محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با خوان دیگو فلورز، خواننده اپرا اهل پرو

euronews_icons_loading
گفتگو با خوان دیگو فلورز، خواننده اپرا اهل پرو
نگارش از Euronews

خوان دیگو فلورز، خواننده صدای تنور اهل پرو است. وی در این ویدئو درباره رابطه اش با «لا اسکالای» میلان و از شروع کارش در این اپراخانه معتبر می گوید.