محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصاحبه با یوناس کاوفمن درباره اپرای بتهوون

euronews_icons_loading
مصاحبه با یوناس کاوفمن درباره اپرای بتهوون
نگارش از Euronews

یوناس کاوفمن در این مصاحبه درباره جشنواره موسیقی باشکوه زالسبورگ صحبت می کند.