محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایش مجموعه «آیا راک مرده؟» در هفته مد لباسهای مردانه نیویورک

نمایش مجموعه «آیا راک مرده؟» در هفته مد لباسهای مردانه نیویورک
نگارش از Euronews

هفته مد لباسهای پاییزی زمستانه نیویورک پذیرای مجموعه های متنوع طراحان لباس است. جان وارواتوس یکی از این طراحان است و مجموعه خود با نام «آیا راک مرده؟» را به نمایش گذارده است.

او درباره مجموعه خود می گوید: «تلاشی آشفته کننده و متفاوت است. فرد را به پیگیری ضرباهنگ و دیدگاه شخصی خود وا می دارد. شورشیان امروزی کجایند؟ چه کسی فراتر می رود، صدایش را به گوش همگان می رساند و از دیگران متمایز است؟ یک اندیشه گزنده پشت این مجموعه است.»

بیشتر مدل های مجموعه «آیا راک مرده؟» صورتک به چهره دارند.

جان وارواتوس درباره انگیزه اش برای طراحی اینگونه لباسها می گوید: «این مجموعه در نهایت درباره لباس است. هفته مد است ولی این مجموعه شما را به جدی نبودن دعوت می کند. ما به مدلهایی با چهره های خشک به جلو زل زده نیاز نداریم. جهان در حال تغییر است. باید ما هم تغییر کنیم. باید با جهان شوخ بود. این دستمایه مجموعه است.»

هفته مد لباسهای مردانه نیویورک دوشنبه اول فوریه آغاز شد و پنجشنبه چهارم فوریه به کار خود پایان می دهد.