محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«نورما» بر صحنه خانه اپرای سلطنتی لندن

euronews_icons_loading
«نورما» بر صحنه خانه اپرای سلطنتی لندن
نگارش از Euronews