محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خیمه شب بازی در جمهوری چک

euronews_icons_loading
خیمه شب بازی در جمهوری چک
نگارش از Euronews

خیمه شب بازی در جمهوری چک پیشینه ای چند صد ساله دارد چنانکه یونسکو در پی ثبت آن در رده «میراث فرهنگی نامحسوس» جهان برآمده است.

در این میان، شهر شرودیم در صد کیلومتری پراگ موزه ای از عروسکهای خیمه شب بازی دارد و هر سال جشنواره ای در این زمینه بر پا می کند که یکی از قدیمی ترین جشنواره های خیمه شب بازی جهان است.

سیمونا شالوپووا، مدیر موزه شرودیم می گوید :«در آغاز سده بیستم نمایشگاهی از عروسکهای خیمه شب بازی، توجه نقاشان جوان را جلب کرد. آنها که می دیدند این عروسکها رفتار آدمی را بازتاب می دهند، دریافتند که عروسکها می توانند نوعی مجسمه متحرک باشند و بنابراین شروع به ساختن آنها کردند. این برای هنر خیمه شب بازی بسیار مفید بود.»

ساختن عروسک خیمه شب بازی به شکل سنتی، مهارت، شکیبایی و زمان می طلبد. کار با یک قطعه خامِ چوب شروع می شود. چوب اندک اندک در دست استاد سیمای انسانی به خود می گیرد. ژیری بارِس، استاد عروسک ساز می گوید: «عروسک خیمه شب بازی واسطه ای است عالی که جهان بزرگسالان را به کودکان نشان می دهد. کودکان آن را دوست دارند و آن را بهتر از نمایش معمولی با بازیگران بزرگسال درک می کنند. بنابراین، هم اجرای آن برای عروسک گردانان بزرگسال، و هم تماشایش برای بچه ها سرگرم کننده است و برای همین آماتورهای زیادی در کنار حرفه ای ها مشغول این کارند.»

بیش از سه هزار هنرمند آماتور، در جمهوری چک به اجرای این نمایش می پردازند. خیمه شب بازی، گونه هنریِ کهنی است که گفته می شود پیشینه آن به سه هزار سال پیش باز می گردد.