محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مبادله شعر و موسیقی از هند تا مراکش در جشنواره موسیقی غناوه

euronews_icons_loading
مبادله شعر و موسیقی از هند تا مراکش در جشنواره موسیقی غناوه
نگارش از Euronews