محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قایق «منیتو»، قایق بادبانی جان اف کندی در سواحل لاجوردی جنوب فرانسه

قایق «منیتو»، قایق بادبانی جان اف کندی در سواحل لاجوردی جنوب فرانسه
نگارش از Euronews