ریحانا مَدونا را پشت سرگذاشت؛ دارایی ثروتمندترین خواننده زن به ۶۰۰ میلیون دلار رسید

euronews_icons_loading
Rihanna