روزتا؛ یک دهه سفر برای آغاز ماموریتی منحصربفرد

euronews_icons_loading
روزتا؛ یک دهه سفر برای آغاز ماموریتی منحصربفرد