سال ۲۰۱۴، بدترین سال برای خطوط هوایی مالزی بود

euronews_icons_loading
سال ۲۰۱۴، بدترین سال برای خطوط هوایی مالزی بود