انتخابات پارلمان اروپا، یک رویداد سیاسی مهم در سالی که گذشت

euronews_icons_loading
انتخابات پارلمان اروپا، یک رویداد سیاسی مهم در سالی که گذشت