آمریکا؛ محکومیت یک افسر سابق پلیس به ۲۶۳ سال زندان

euronews_icons_loading
آمریکا؛ محکومیت یک افسر سابق پلیس به ۲۶۳ سال زندان