فیسبوک حذف اخبار جعلی را بزودی در آلمان آغاز می کند

euronews_icons_loading
فیسبوک حذف اخبار جعلی را بزودی در آلمان آغاز می کند